import

Element <xsl:import> jest elementem najwyższego poziomu, który służy do importowania zawartości jednego arkusza do innego. Ogólnie mówiąc zawartość arkusza importowanego posiada niższą ważność od zawartości arkusza importującego. Zostało to ustanowione w odróżnieniu od <xsl:include>, gdzie zawartości dwóch arkuszów - włączanego i włączającego - mają tę samę ważność.

Składnia

<xsl:import href=URI  />

Wymagane atrybuty

href
Określa URI arkusza stylów do importu.

Opcjonalne atrybuty

Brak.

Typ

Element najwyższego poziomu, musi pojawić się przed jakimkolwiek dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform> w arkuszu importującym.

Definicja

XSLT, sekcja 2.6.2.

Gecko

Przeważnie obsługiwany, z kilkoma problemami ze zmiennymi i parametrami najwyższego poziomu, od wersji Mozilla 1.0.