for-each

Element <xsl:for-each> zaznacza zbiór węzłów i przetwarza każdy z nich w ten sam sposób. Element ten jest często używany do iteracji zbioru węzłów lub zmiany aktualnego węzła. Jeśli jeden lub więcej elementów <xsl:sort> pojawią się jako dzieci tego elementu, przez przetworzeniem zostanie wywołane sortowanie. W przeciwnym wypadku węzły są przetwarzane w kolejności, w jakiej pojawiają się w dokumencie.

Składnia

<xsl:for-each select=WYRAZENIE>
	<xsl:sort> [opcjonalnie]
	SZABLON
</xsl:for-each>

Wymagane atrybuty

select
Używa wyrażenia XPath do zaznaczenia węzłów, które mają zostać przetworzone.

Opcjonalne atrybuty

Brak.

Typ

Instrukcja, pojawia się wewnątrz szablonu.

Definicja

XSLT, sekcja 8.

Gecko

Obsługuje.