element

Element <xsl:element> tworzy element w dokumencie wyjściowym.

Składnia

<xsl:element name=NAZWA namespace=URI use-attribute-sets=LISTA-NAZW >
	SZABLON
</xsl:element>

Wymagane atrybuty

name
Określa żądaną nazwę elementu wyjściowego. Nazwa musi być zgodna z QName.

Opcjonalne atrybuty

namespace
Określa przestrzeń nazw elementu wyjściowego.
use-attribute-sets
Lista nazwanych zestawów atrybutów, które mają być użyte w elemencie wyjściowym. Nazwa zestawów powinna być oddzielona za pomocą białych znaków.

Typ

Instrukcja, pojawia się wewnątrz szablonu.

Definicja

XSLT, sekcja 7.1.2.

Gecko

Obsługuje.