decimal-format

Element <xsl:decimal-format> definiuje znaki i symbole, które mają być użyte podczas konwersji liczb na łańcuchy znakowe przez funkcję format-number( ).

Składnia

<xsl:decimal-format
	name=NAZWA
	decimal-separator=ZNAK
	grouping-separator=ZNAK
	infinity=ŁANCUCH-ZNAKOW
	minus-sign=ZNAK
	NaN=ŁANCUCH-ZNAKOW
	percent=ZNAK
	per-mille=ZNAK
	zero-digit=ZNAK
	digit=ZNAK
	pattern-separator=ZNAK />

Wymagane atrybuty

Brak.

Opcjonalne atrybuty

name
Określa nazwę formatu.
decimal-separator
Określa punktowy znak dziesiętny. Domyślną wartością jest (.).
grouping-separator
Określa separator tysięczny. Domyślną wartością jest (,).
infinity
Określa łańcuch znakowy używany do przedstawienia nieskończoności. Domyślną wartością jest łańcuch "Infinity".
minus-sign
Określa znak minusa. Domyślną wartością jest łącznik (-).
NaN
Określa łańcuch znaków, używany gdy wartość nie jest liczbą. Domyślnie jest to łańcuch "NaN".
percent
Określa znak procenta. Domyślną wartością jest (%).
per-mille
Określa znak promila. Domyślną wartością jest ().
zero-digit
Określa znak cyfry zero. Domyślną wartością jest (0).
digit
Określa znak, które we wzorze formatu reprezentuje cyfrę. Domyślną wartością jest (#).
pattern-separator
Określa znak rozdzielający dodatnie i ujemne podwzorce we wzorze formatu. Domyślną wartością jest średnik (;).

Typ

Element najwyższego poziomu, musi być dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform>.

Definicja

XSLT, sekcja 12.3.

Gecko

Obsługuje od wersji 1.0 (Mozilla 1.0, Netscape 7.0).