attribute

Element <xsl:attribute> tworzy w dokumencie wyjściowym atrybut używając dowolnej wartości dostępnej z arkusza. Element musi być pierwszą rzeczy zdefiniowaną w dokumencie wyjściowym, dla którego ustala on wartość atrybutu.

Składnia

<xsl:attribute name=NAZWA namespace=URI>
	SZABLON
</xsl:attribute>

Wymagane atrybuty

name
Określa nazwę atrybutu, który ma zostać utworzony w dokumencie wyjściowym. Nazwa musi być poprawną wartością QName.

Opcjonalne atrybuty

namespace
Określa dla atrybutu URI przestrzeni nazw w dokumencie wyjściowym. Nie można za pomocą tego elementu ustawić pokrewnego prefiksu przestrzeni nazw.

Typ

Instrukcja, pojawia się wewnątrz szablonu lub elementu <xsl:attribute-set>.

Definicja

XSLT, sekcja 7.1.3.

Gecko

Obsługuje.