apply-templates

Element <xsl:apply-templates> zaznacza zbiór węzłów w drzewie wejściowym i informuje procesor, aby zastosował do nich odpowiedni szablon.

Składnia

<xsl:apply-templates select=WYRAZENIE mode=NAZWA>
	<xsl:with-param> [opcjonalny]
	<xsl:sort> [opcjonalny]
</xsl:apply-templates>

Wymagane atrybuty

Brak.

Opcjonalne atrybuty

select
Używa wyrażenia XPath do określenia, które węzły mają zostać przetworzone. Gwiazdka (*) zaznacza cały zbiór węzłów. Jeśli ten atrybut nie jest ustawiony, zaznaczone są wszystkie węzły-dzieci obecnego węzła.
mode
Wprowadza rozróżnienie, jeśli istnieje wiele sposobów zdefiniowanego przetwarzania tego samego węzła.

Typ

Instrukcja, pojawia się wewnątrz szablonu.

Definicja

XSLT sekcja 5.4.

Gecko

Obsługuje.