sum


Funkcja sum zwraca liczbę, która jest sumą wartości liczbowych każdego wierzchołka w podanym zbiorze wierzchołków.

Składnia

sum( zbiór_wierzchołków )

Argumenty

zbiór_wierzchołków
Oceniany zbiór wierzchołków. Każdy wierzchołek w tym zbiorze wierzchołków jest oceniany tak jak gdyby został przekazany do funkcji number(), zaś wynikiem jest suma zwracanych liczb.

Zwraca

Liczbę.

Uwagi

(Brak)

Definicja

XPath 1.0 4.3

Gecko

Obsługuje.