not


Funkcja not ocenia wartość wyrażenia logicznego i zwraca wartość przeciwną.

Składnia

not( wyrażenie )

Argumenty

wyrażenie
Wyrażenie jest oceniane dokładnie tak, jak gdyby zostało ono przekazane jako argument funkcji boolean().

Zwraca

Prawda, jeśli wyrażenie jest fałszywe; fałsz, jeżeli wyrażenie zostało ocenione jako prawdziwe.

Uwagi

  • Funkcja ta powinna zachowywać się podobnie do funkcji boolean(), oprócz tego, że zwraca ona przeciwną wartość wyrażenia.

Definicja

XPath 1.0 4.3

Gecko

Obsługuje.