normalize-space


Funkcja normalize-space usuwa poprzedzające i końcowe białe znaki z łańcucha znaków, zastępując je pojedynczą spacją i zwracając łańcuch wynikowy.

Składnia

normalize-space( [łańcuch_znaków] )

Argumenty

łańcuch_znaków (opcjonalny)
Łańcuch znaków do znormalizowania. Jeśli zostanie pominięty, użyty zostanie wierzchołek kontekstu skonwertowany do łańcucha znaków.

Zwraca

Znormalizowany łańcuch znaków.

Definicja

XPath 1.0 4.2

Gecko

Obsługuje.