local-name


Funkcja local-name zwraca łańcuch znaków reprezentujący lokalną nazwę pierwszego wierzchołka w danym zbiorze wierzchołków.

Składnia

local-name( [zbiór_wierzchołków] )

Argumenty

zbiór_wierzchołków (opcjonalny)
Zostanie zwrócona nazwa lokalna pierwszego wierzchołka w tym zbiorze wierzchołków. Jeśli ten argument jest pominięty, zostanie użyty aktualny wierzchołek kontekstu.

Zwraca

Łańcuch znaków

Uwagi

Definicja

XPath 1.0 4.1

Gecko

Obsługuje.