lang


Funkcja lang określa, czy wierzchołek kontekstu jest zgodny z podanym językiem i zwraca wartość logiczną true lub false.

Składnia

lang( string )

Argumenty

string
Kod języka lub lokalizacji (język oraz kraj) do sprawdzenia.

Zwraca

True, jeśli wierzchołek kontekstu odpowiada danemu językowi. W przeciwnym wypadku false.

Uwagi

  • Język wierzchołka określany jest na podstawie jego atrybutu xml:lang. Jeśli aktualny wierzchołek go nie posiada, wartość jest określana przez najbliższego przodka posiadającego atrybut xml:lang. W przypadku niemożności określenia języka (żaden przodek nie posiada atrybutu xml:lang), funkcja zwróci wartość fałsz.
  • Jeśli dany łańcuch znaków nie określa kodu kraju, funkcja ta porówna wierzchołki tego języka z wszystkimi kodami krajów. Odwrotność nie jest prawdziwa.

Bazując na poniższym fragmencie kodu XML:

<p xml:lang="en">I went up a floor.</p>
<p xml:lang="en-GB">I took the lift.</p>
<p xml:lang="en-US">I rode the elevator.</p>

Oraz tej części szablonu XSL:

<xsl:value-of select="count(//p[lang('en')])" />
<xsl:value-of select="count(//p[lang('en-GB')])" />
<xsl:value-of select="count(//p[lang('en-US')])" />
<xsl:value-of select="count(//p[lang('de')])" />

Wynik może być następujący:

3
1
1
0

Definicja

XPath 1.0 4.3

Gecko

Obsługuje.