generate-id


Funkcja generate-id generuje unikatowy identyfikator dla pierwszego wierzchołka w podanym zbiorze wierzchołków i zwraca łańcuch znaków zawierający ten identyfikator.

Składnia

generate-id( [zbiór_wierzchołków] )

Argumenty

zbiór_wierzchołków (opcjonalny)
Zostanie wygenerowany identyfikator dla pierwszego wierzchołka tego zbioru wierzchołków. Jeśli argument zostanie pominięty, zostanie użyty aktualny wierzchołek kontekstu.

Zwraca

Łańcuch znaków zawierający wygenerowany identyfikator.

Uwagi

  • Ten sam identyfikator musi zostać wygenerowany każdorazowo dla tego samego wierzchołka w aktualnym dokumencie aktualnej transformacji.
  • Wygenerowany identyfikator nie może być taki sam w kolejnej transformacji.

Ta funkcja jest specyficznym dla XSLT dodatkiem do XPath. Nie jest częścią głównej biblioteki funkcji XPath.

Definicja

XSLT 1.0 12.4

Gecko

Obsługuje.