element-available


Funkcja element-available określa czy element jest dostępny i zwraca prawdę lub fałsz.

Składnia

element-available( QName )

Argumenty

QName
Musi być prawidłową nazwę (QName). QName jest rozwijany do nazwy za pomocą deklaracji przestrzeni nazw w zasięgu wyrażenia.

Zwraca

Zwraca prawdę wtedy i tylko wtedy, gdy rozszerzona nazwa jest nazwą instrukcji. Jeśli rozszerzona nazwa posiada URI przestrzeni nazw identyczny z URI przestrzeni nazw XSLT, to odnosi się ona do elementu zdefiniowanego przez XSLT. W przeciwnym wypadku odnosi się ona do elementu rozszerzenia. Jeśli rozszerzona nazwa posiada puste URI przestrzeni nazw, funkcja zwróci wartość fałsz.

Definicja

XSLT 1.0 15

Gecko

Obsługuje.