boolean


Funkcja boolean ocenia wyrażenie i zwraca prawdę (true) lub fałsz (false).

Składnia

boolean( wyrażenie )

Argumenty

wyrażenie
Oceniane wyrażenie. Wyrażenie może odnosić się zarówno do liczb, jak i do zestawów wierzchołków tak samo jak do wartości logicznych.

Zwraca

Wartość logiczną true lub false po ocenie wyrażenie.

Uwagi

  • Fałsz, jeśli liczba jest zerem lub NaN (nie jest liczbą). Inaczej jest prawdą.
  • Wierzchołek jest oceniany jako prawda, jeśli nie jest on pusty.
  • Fałsz, jeśli łańcuch znaków jest pusty. Inaczej jest prawdą.
  • Typ obiektu inny niż cztery typy podstawowe jest konwertowany do wartości logicznej w sposób zależny od tego typu.

Definicja

XPath 1.0 4.3

Gecko

Obsługuje.