Funkcje

Poniżej znajduje się lista objaśnionych funkcji głównych XPath i specyficznych dla XSLT dodatków do XPath, włączając opis, składnię, listę argumentów, typ wyniku oraz źródło w odpowiedniej rekomendacji W3C i stopień aktualnej obsługi przez Gecko. Aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowania funkcji XPath/XSLT, przejdź na stronę: Przeczytaj więcej.