To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Cascading Style Sheets (CSS) is a stylesheet language used to describe the presentation of a document written in HTML or other markup languages such as SVG. CSS describes how the structured elements in the document are to be rendered on screen, on paper, in speech, or on other media. The ability to adjust the document's presentation depending on the output medium is a key feature of CSS.

CSS is one of the core languages of the open Web and has a standardized W3C specification.

Documentation

Kolumny CSS3
Sprawdzanie media queries
DOM dostarcza funkcje, dzięki którym możliwym jest sprawdzenie wyników media query. Jest to możliwe przy użyciu interfejsu MediaQueryList" title="The documentation about this has not yet been written; please consider contributing!">MediaQueryList i jego funkcji oraz właściwości. Po utworzeniu obiektu MediaQueryList możesz zbadać wynik zapytania (query) lub (dodatkowo) otrzymywać powiadomienie, gdy rezultat się zmieni.

Join the CSS community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, teoli, splewako, Sheppy
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,