event.view

Podsumowanie

Atrybut view identyfikuje widok (interfejs AbstractView), w którym wygenerowane zostało zdarzenie.

Składnia

referencjaDoAbstractView = event.view

Parametry

  • referencjaDoAbstractView to rerefencja do obiektu AbstractView.

Specyfikacja

view