stylesheet.parentStyleSheet

Podsumowanie

Zwraca arkusz stylów, który włącza obecny arkusz (jeśli istnieje).

Składnia

objRef = stylesheet.parentStyleSheet

Przykład

// znajdź arkusz stylów najwyższego poziomu
if (stylesheet.parentStyleSheet) {
  sheet = stylesheet.parentStyleSheet;
}
else
{ sheet = stylesheet; }

Uwagi

Ta własność zwraca wartość NULL, jeśli obecny arkusz stylów jest arkuszem najwyższego poziomu lub jeśli włączanie arkuszy stylów nie jest obsługiwane.

Specyfikacja

parentStyleSheet