event.relatedTarget

Podsumowanie

Wskazuje na drugi cel zdarzenia.

Składnia

eventTarget = event.relatedTarget

Parametry

 • eventTarget to referencja do dodatkowego celu zdarzenia (obiektu EventTarget).

Przykład

var rel = event.relatedTarget;
// dump("LEAVING " + (rel ? rel.localName : "null") + "\n");
// relatedTarget is null when the titletip is first shown:
// a mouseout event fires because the mouse is exiting
// the main window and entering the titletip "window".
// relatedTarget is also null when the mouse exits the main
// window completely, so count how many times relatedTarget
// was null after titletip is first shown and hide popup
// the 2nd time
if (!rel) {
 ++this._mouseOutCount;
 if (this._mouseOutCount > 1)
  this.hidePopup();
 return;
}
// find out if the node we are entering is one of our
// anonymous children
while (rel) {
 if (rel == this)
  break;
 rel.parentNode;
}
// if the entered node is not a descendant of ours, hide
// the tooltip
if (rel != this && this._isMouseOver) {
 this.hidePopup();
}

Uwagi

Za specyfikacją W3C: "Obecnie ten atrybuty używany jest przy zdarzeniu mouseover, gdzie kieruje do EventTarget, jaki opuściło urządzenie wskazujące oraz przy zdarzeniu mouseout, gdzie kieruje do EventTarget, w który weszło urządzenie wskazujące."

Powyzszy przykład jest typowy - właściwość relatedTarget używana jest by znaleźć, jeśli jest związany z tym zdarzeniem, kolejny element. Zdarzenia takie jak najechanie myszą ( mouseover ) są powiązane z konkretnym elementem docelowym, ale mogą też angażować drugi cel, jak np. element opuszczany przez mysz w momencie, gdy najechania na główny cel.

Specyfikacja

relatedTarget