cssRule

« Dokumentacja DOM

Obiekt CSSRule reprezentuje pojedynczy arkusz stylu CSS. To może być pojedyncza reguła arkusza stylów CSS. Może być częścią listy stylesheet cssRules.

Jest tu kilka rodzajów reguł. Wszystkie one dzielą kilka wspólnych własności interfejsu CSSRule i większość posiada pewne specyficzne własności oraz typy reguł.

Typ Interfejs związany z regułą Opis
CSSRule.STYLE_RULECSSStyleRule
CSSRule.MEDIA_RULECSSMediaRule
CSSRule.FONT_FACE_RULECSSFontFaceRule
CSSRule.PAGE_RULECSSPageRule
CSSRule.IMPORT_RULECSSImportRule
CSSRule.CHARSET_RULECSSCharsetRule
CSSRule.UNKNOWN_RULECSSUnknownRule

CSSRule

cssText 
Zwraca tekstową reprezentację reguły, np. "h1,h2 { font-size: 16pt }".
parentRule 
Zwraca regule zawarta w treści jeśli takowa istnieje, np. regułę stylu znajdującą sie wewnątrz bloku @media.
parentStyleSheet 
Zwraca obiekt stylesheet, którego reguła jest częścią.
type 
Zwraca typ reguły, np. CSSRule.CHARSET_RULE lub CSSRule.IMPORT_RULE.

CSSStyleRule

selectorText 
Pobiera/ustawia tekstową reprezentację selektora dla reguły, np.: "h1,h2".
style 
Zwraca obiekt CSSStyleDeclaration dla reguły deklaracji bloku.

CSSStyleRule

CSSMediaRule

CSSFontFaceRule

CSSPageRule

CSSImportRule

CSSCharsetRule

CSSUnknownRule

Specyfikacja

DOM Level 2 CSS: CSSRule

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, Bedi, Internauta1024A
Ostatnia aktualizacja: Bedi,