תכנות אתרים בצד שרת

ת

The Dynamic Websites  Server-side programming topic is a series of modules that show how to create dynamic websites; websites that deliver customised information in response to HTTP requests. The modules provide a general introduction to server-side programming, along with specific beginner-level guides on how to use the Django (Python) and Express (Node.js/JavaScript) web frameworks to create basic applications.

Most major websites use some kind of server-side technology to dynamically display data as required. For example, imagine how many products are available on Amazon, and imagine how many posts have been written on Facebook. Displaying all of these using different static pages would be extremely inefficient, so instead such sites display static templates (built using HTML, CSS, and JavaScript), and then dynamically update the data displayed inside those templates when needed, such as when you want to view a different product on Amazon.

In the modern world of web development, learning about server-side development is highly recommended.

מסלול למידה

תחילת הדרך עם תכנות בצד שרת זה בדרך כלל קל יותר מאשר תכנות בצד לקוח. בגלל שאתרים דינמיים לרוב מבצעים הרבה פעולות דומות מאוד (אחזור מידע ממסד נתונים והצגתם בעמוד, אימות נתונים שהוזנו ע"י משתמש ושמירתם במסד נתונים, בדיקת הרשאות משתמש וכניסת משתמש וכו') ונבנים באמצעות מסגרות אינטרנט (frameworks) המקלות על פעולות אלה ושאר שרתי האינטרנט הנפוצים.

Basic knowledge of programming concepts (or of a particular programming language) is useful, but not essential. Similarly, expertise in client-side coding is not required, but a basic knowledge will help you work better with the developers creating your client-side web "front end".

תצטרך להבין "כיצד הרשת עובדת". אנו ממליצים שקודם תקרא את הנושאים הבאים: 

With that basic understanding, you'll be ready to work your way through the modules in this section. 

מודולים

This topic contains the following modules. You should start with the first module, then go on to one of the following modules, which show how to work with two very popular server-side languages using appropriate web frameworks. 

Server-side website programming first steps
This module provides technology-agnostic information about server-side website programming such as "what is it?", "how does it differ from client-side programming?", and "why is it useful?". This module also outlines some of the more popular server-side web frameworks and gives guidance on how to select the best one for your site. Lastly, an introduction to web server security is provided.
Django Web Framework (Python)
Django is an extremely popular and fully featured server-side web framework, written in Python. The module explains why Django is such a good web server framework, how to set up a development environment and how to perform common tasks with it.
Express Web Framework (Node.js/JavaScript)
Express is a popular web framework, written in JavaScript and hosted within the node.js runtime environment. The module explains some of the key benefits of this framework, how to set up your development environment and how to perform common web development and deployment tasks.

ראה עוד

Node server without framework
This article provides a simple static file server built with pure Node.js, for those of you not wanting to use a framework.
Properly configuring server MIME types
Configuring your server to send the correct MIME types (also known as media types or content types) to browsers is important for browsers to be able to properly process and display the content. It is also important to prevent malicious content from masquerading as benign content.