مقدمه ای بر اشیاء در جاوااسکریپت

در جاوااسکریپ، تقریبا همه چیز، از ویژگی‌های اصلی آن مثل رشته و آرایه تا API های مرورگر ساخته شده بر پایه جاوااسکریپت، یک شی است. حتی این امکان وجود دارد تا اشیا مورد نظر خود برای تجمیع توابع و متغییرهای مرتبط با هم در یک بسته کارا را تعریف کنید. اگر بخواهید در دانش خود نسبت به این زبان جلوتر بروید، شناخت ذات شی-پایه جاوااسکریپت ضروری می‌نماید. به همین دلیل ما برای کمک شما این بخش را آماده کرده‌ایم. در این بخش ابتدا تئوری اشیاء و رسم الخط آن را به جزء بررسی کرده و سپس به چگونگی ساخت اشیاء اختصاصی نگاهی خواهیم انداخت.

پیش‌نیازها

پیش از شروع این بخش، شما باید با HTML و CSS تا حدی آشنایی داشته باشید. توصیه می‌شود که بخش‌های مقدمه‌ای بر HTML و مقدمه‌ای بر CSS را قبل از شروع با جاوااسکریپت را کار کنید.

همچنین لازم است قبل از شروع کار با اشیا در جاوااسکریپت، تا حدودی با اصول آن آشنا باشید. پیش از مطالعه این بخش، قدم‌های اول در جاوااسکریپت و بلوک‌های سازنده جاوااسکریپت را مطالعه بنمایید.

نکته: اگر شما روی کامپیوتر/تبلت/ یا سایر دستگاه‌ها کار می‌کنید و شما توانایی تولید فایل‌های خود را ندارید، می‌توانید (بسیاری از) نمونه کدها را در برنامه‌های کدنویسی آنلاین مثل JSBin و Thimble اجرا نمایید.

راهنما

مقدمه‌ای بر اشیاء
در اولین مقاله به اشیاء در جاوااسکریپت نگاهی خواهیم انداخت، به اصول رسم الخط اشیاء در جاوااسکریپت نگاهی خواهیم انداخت و برخی از ویژگی‌های جاوااسکریپت را که تا کنون با آن کار کرده‌ایم را بازنگری می‌کنیم و این حقیقت را که بسیاری از ویژگی‌هایی که تا کنون با آن‌ها سروکار داشته‌ایم در واقع شی بوده‌اند را بازگو می‌کنیم.
جاوااسکریپت شی‌گرا برای مبتدی‌ها
با دانستن اصول اولیه، در این بخش روی جاوااسکریپت شی-گرا تمرکز (OOJS) تمرکز می‌کنیم — این مقاله دیدی کلی از تئوری برنامه نویسی شی گرا ارائه می‌کند و سپس چگونگی شبیه سازی کلاس‌هایی از اشیاء توسز توابع سازنده و چگونگی ساخت نمونه اشیاء را شرح می‌دهد.
نمونه‌های اولیه شی
نمونه‌های اولیه، مکانیزمی است که اشیا در جاوااسکریپت از یکدیگر ارث‌بری می‌نمایند، این مفهوم با مفهوم ارث‌بری در زبان‌های شی گرای سنتی متفاوت است. در این مقاله، این تفاوت را بررسی می‌کنیم، چگونگی کارکرد زنجیره‌های نمونه اولیه را شرح می‌دهیم و به اینکه چگونه خاصیت‌های نمونه اولیه را می‌توان برای اضافه کردن توابع به سازنده‌های موجود استفاده کرد، نگاهی خواهیم انداخت.
ارث‌بری در جاوااسکریپت
با این توضیحات فراوان از OOJS، این مقاله چگونگی ساخت اشیا "فرزند" (سازنده‌ها) و چگونگی ارث بردن ویژگی‌ها از کلاس والد خود شرح می‌دهیم.
کار با داده‌های جی‌سان
نشانه‌گذاری شیء جاوااسکریپت (JSON) که معمولا برای نمایش و انتقال داده در وبسایت‌ها (یعنی ارسال داده از سرور به کلاینت به گونه‌ای که بتوان آن را در صفحه وب نمایش داد) استفاده می‌شود، فرمت متن-پایه استاندارد برای نمایش ساختارمند داده بر اساس نشان‌گذاری اشیاء در جاوااسکریپت است. شما غالبا با جی‌سان مواجه می‌شوید، بنابراین در این مقاله ما به شما هرآنچه را که برای کار با جی‌سان با استفاده از جاوااسکریپت نیاز دارید، شامل تجزیه جی‌سان به نحوی که بتوانید به داده‌های آن دسترسی داشته باشید و یا جی‌سان خود را بنویسید، یاد خواهیم داد.
تمرین ساخت شی
در مقالات قبلی، به همه ضروریات تئوری اشیاء جاوااسکریپت و نشانه‌گذاری آن نگاه کردیم و به شما پایه محکمی برای شروع دادیم. در این مقاله به داخل تمرین عملی شیرجه میزنیم و به شما تمرین بیشتری از اشیاء اختصاصی جاوااسکریپت می‌دهیم که با آن‌ها یک چیز جالب و رنگی بسازید — یک توپ شیطانک رنگی!

Assessments

Adding features to our bouncing balls demo
In this assessment, you are expected to use the bouncing balls demo from the previous article as a starting point, and add some new and interesting features to it.