GlobalEventHandlers.onformdata

GlobalEventHandlers 混入对象的属性 onformdata 是用于处理 formdata 事件的,它在整个列表展示所构建的表单数据之后被触发。触发会发生在表单发送时,但也可能由对某个FormData() 结构体的调用所触发。onformdataHTMLFormElement上有效。

语法

target.onformdata = functionRef;

Value

functionRef 是一个函数名或者称为 function expression. 此函数接受一个FormDataEvent (en-US)对象作为其唯一表达式参数。

示例

js
// grab reference to form

const formElem = document.querySelector("form");

// submit handler

formElem.addEventListener("submit", (e) => {
 // on form submission, prevent default
 e.preventDefault();

 // construct a FormData object, which fires the formdata event
 new FormData(formElem);
});

// formdata handler to retrieve data

formElem.onformdata = (e) => {
 console.log("formdata fired");

 // Get the form data from the event object
 let data = e.formData;
 for (var value of data.values()) {
  console.log(value);
 }

 // submit the data via XHR
 var request = new XMLHttpRequest();
 request.open("POST", "/formHandler");
 request.send(data);
};

规范

Specification
HTML Standard
# event-formdata

浏览器兼容性

BCD tables only load in the browser

参见