WebSocket.close()

WebSocket.close() yöntemi, eğer varsa, WebSocket bağlantısını kapatır. Eğer bağlantı zaten CLOSED ise, hiç bir şey yapmaz.

Sözdizim

WebSocket.close();

Parametreler

code Optional
Bir bağlantının neden kapandığını açıklayan durum kodunu belirten bir sayısal değerdir. Eğer parametre belirtilmediyse, varsayılan değer olan 1005 kullanılır. Ayrıca CloseEvent için izin verilen durum kodu listesine bakınız.
reason Optional
Neden bağlantının kapandığını belirten okunabilir bir dizidir. Bu dizi 123 byte boyutunda UTF-8 yazısından daha uzun olmamalıdır. (karakterler değil)

Olağandışı durumlar

INVALID_ACCESS_ERR
code parametresine geçersiz bir durum kodu girildi.
SYNTAX_ERR
reason dizisi çok uzun ya da eşleştirilmemiş naipler içeriyor.

Not: Gecko'da, bu yöntem 8.0'dan önce hiç bir parametreyi desteklemiyor. (Firefox 8.0 / Thunderbird 8.0 / SeaMonkey 2.5).

Belirtimler

Belirtim Durum Yorum
HTML Living Standard
The definition of 'WebSocket.close()' in that specification.
Living Standard İlk tanım

Tarayıcı desteği

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
closeChrome Full support 4Edge Full support 12Firefox Full support 8
Full support 8
No support 4 — 8
Notes
Notes Parameters not supported, see bug 674716.
IE Full support 10Opera Full support 12.1Safari Full support 5WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 8
Full support 8
No support 4 — 8
Notes
Notes Parameters not supported, see bug 674716.
Opera Android Full support 12.1Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support
See implementation notes.
See implementation notes.