WebSocket.close()

WebSocket.close() yöntemi, eğer varsa, WebSocket bağlantısını kapatır. Eğer bağlantı zaten CLOSED ise, hiç bir şey yapmaz.

Sözdizim

WebSocket.close();

Parametreler

code Optional
Bir bağlantının neden kapandığını açıklayan durum kodunu belirten bir sayısal değerdir. Eğer parametre belirtilmediyse, varsayılan değer olan 1005 kullanılır. Ayrıca CloseEvent (en-US) için izin verilen durum kodu listesine (en-US) bakınız.
reason Optional
Neden bağlantının kapandığını belirten okunabilir bir dizidir. Bu dizi 123 byte boyutunda UTF-8 yazısından daha uzun olmamalıdır. (karakterler değil)

Olağandışı durumlar

INVALID_ACCESS_ERR
code parametresine geçersiz bir durum kodu girildi.
SYNTAX_ERR
reason dizisi çok uzun ya da eşleştirilmemiş naipler içeriyor.

Not: Gecko'da, bu yöntem 8.0'dan önce hiç bir parametreyi desteklemiyor. (Firefox 8.0 / Thunderbird 8.0 / SeaMonkey 2.5).

Belirtimler

Belirtim Durum Yorum
HTML Living Standard
The definition of 'WebSocket.close()' in that specification.
Living Standard İlk tanım

Tarayıcı desteği

BCD tables only load in the browser