WebSocket()

WebSocket() yapısı bir WebSocket objesi verir.

Sözdizim

var aWebSocket = new WebSocket(uri [, protocols]);

Parametreler

url
Bağlanılacak sunucunun URL'si.
protocols Optional
Tek bir protokol dizisi ya da protokol dizilerinin bulunduğu bir küme. Bu diziler alt-protokol olarak belirtilmek amacıyla kullanılır, yani tek bir sunucu çoklu alt-protokoller uygulayabilir (örnek olarak bir sunucunun başka türlü etkileşimleri belirli protokola bağlı olarak idare edebilmek isteyebilirsiniz.). Eğer bir protokol dizisi belirtmediyseniz boş bir dizi kullanılır.

Olağandışı durumlar

SECURITY_ERR
Bağlanılmaya çalışılan port engellenmiş.

Belirtimler

Tarayıcı desteği

BCD tables only load in the browser