WebSocket()

WebSocket() yapısı bir WebSocket objesi verir.

Sözdizim

var aWebSocket = new WebSocket(uri [, protocols]);

Parametreler

url
Bağlanılacak sunucunun URL'si.
protocols Optional
Tek bir protokol dizisi ya da protokol dizilerinin bulunduğu bir küme. Bu diziler alt-protokol olarak belirtilmek amacıyla kullanılır, yani tek bir sunucu çoklu alt-protokoller uygulayabilir (örnek olarak bir sunucunun başka türlü etkileşimleri belirli protokola bağlı olarak idare edebilmek isteyebilirsiniz.). Eğer bir protokol dizisi belirtmediyseniz boş bir dizi kullanılır.

Olağandışı durumlar

SECURITY_ERR
Bağlanılmaya çalışılan port engellenmiş.

Belirtimler

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'the WebSocket constructor' in that specification.
Living Standard  

Tarayıcı desteği

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
WebSocket() constructorChrome Full support YesEdge Full support ≤79Firefox Full support 7
Full support 7
No support 4 — 7
Notes
Notes Parameter protocols not supported.
IE ? Opera Full support YesSafari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 7Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.