Saklama

Web Saklama API'nin Storage arayüzü belirli bir alan için oturum belleğine ya da yerel belleğe erişim sağlar, örneğin saklanmış veri öğelerini ekleme, değiştirme ya da silme izni verir.

Bir alan için oturum belleğini değiştirmek istiyorsanız, Window.sessionStorage yöntemini çağırın; bir alan için yerel belleğini değiştirmek istiyorsanız, Window.localStorage çağırın.

Özellikler

Storage.length Read only
Storage nesnesinde saklanan veri öğelerinin sayısını belirten bir tamsayı döndürür.

Yöntemler

Storage.key()
Bir n numarası olduğunda, bu yöntem bellekte n. anahtarın ismini döndürecektir.
Storage.getItem()
Bir anahtar numarası olduğunda, bu anahtarın değerini döndürecektir.
Storage.setItem()
Bir anahtarın ismi ile değeri olduğunda, bu anahtarı belleğe ekler ya da bu anahtarın değeri önceden varsa günceller.
Storage.removeItem()
Bir anahtarın ismi olduğunda, bu anahtarı bellekten siler.
Storage.clear()
Çağrıldığında, bütün anahtarları belleğin dışına boşaltacaktır.

Örnekler

Bir Storage nesnesini localStorage yolu ile çağırıyoruz. Here we access a Storage object by calling localStorage. Yerel belleğin !localStorage.getItem('bgcolor') kullanarak veri içerip içermediğini sınıyoruz. Olursa, localStorage.getItem() kullanarak veri öğesi alan setStyles() isminde bir fonksiyon çağırıyoruz ve şu değerleri kullanarak sayfa biçimlerini güncelliyoruz. Olmazsa, diğer populateStorage() fonksiyonu çağrılır, localStorage.setItem() kullanarak öğelerinin değerlerini belirlemek için ardından setStyles() çağrılır.

if(!localStorage.getItem('bgcolor')) {
 populateStorage();
} else {
 setStyles();
}

function populateStorage() {
 localStorage.setItem('bgcolor', document.getElementById('bgcolor').value);
 localStorage.setItem('font', document.getElementById('font').value);
 localStorage.setItem('image', document.getElementById('image').value);

 setStyles();
}

function setStyles() {
 var currentColor = localStorage.getItem('bgcolor');
 var currentFont = localStorage.getItem('font');
 var currentImage = localStorage.getItem('image');

 document.getElementById('bgcolor').value = currentColor;
 document.getElementById('font').value = currentFont;
 document.getElementById('image').value = currentImage;

 htmlElem.style.backgroundColor = '#' + currentColor;
 pElem.style.fontFamily = currentFont;
 imgElem.setAttribute('src', currentImage);
}

Not: Tam bir çalışma örneği olarak çalışanı görmek için, Web Bellek Tanıtımınıza bakınız.

Tanımlamalar

Specification Status Comment
Unknown
The definition of 'Storage' in that specification.
Unknown  

Tarayıcı Uyumluluğu

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
localStorage 4 3.5 8 10.50 4
sessionStorage 5 2 8 10.50 4
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 2.1 ? 8 11 3.2[1]

[1] iOS 5.1'ten beri, Safari Mobile localStorage verisini önbellek dizinine kaydeder, genelde boş yer kısa ise zaman zaman bağlı olan işletim sistemi buyruğu ile temizlenir.

Bütün tarayıcılar localStorage ile sessionStorage için değişen seviyede hacim sahiptirler. Burada çeşitli tarayıcılar için bütün bellek hacimlerinin ayrıntılı özeti.

Ayrıca Bakınız