FileReader

Objektet FileReader låter webbapplikationer asynkroniserat läsa innehåll i filer sparade på användarens dator. Man använder objekten File eller Blob för att specificera filerna eller datan som ska läsas.

Objekt av typen File kan man få av från ett FileList-objekt till följd av att användaren har valt en fil med <input>, en drag-och-släpp-operations DataTransfer-objekt, eller från API:et mozGetAsFile() på ett HTMLCanvasElement.

Note:

This feature is available in Web Workers.

Konstruktor

FileReader()
Returnerar en nykonstruerad FileReader.

Se Using files from web applications för detaljer och exempel (på engelska).

Egenskaper

FileReader.error Read only
Ett DOMException som representerar ett fel som uppstod vid inläsning av filen.
FileReader.readyState Read only
Ett nummer som indikerar vilket stadie FileReader-objektet är i. Följande värden finns:
EMPTY 0 Ingen data har laddats ännu.
LOADING 1 Datan laddas just nu.
DONE 2 Hela läsförfrågningen är klar.
FileReader.result Read only
Filens innehåll. Denna egenskap är endast giltlig när operationen är färdig. Formatet på datan beror på vilken metod som användes för att initiera läsoperationen.

Händelsehanterare

FileReader.onabort
Hanterar händelsen abort. Denna händelse aktiveras varje gång läsoperationen avbryts.
FileReader.onerror
A handler for the error event. This event is triggered each time the reading operation encounter an error.
FileReader.onload
A handler for the load event. This event is triggered each time the reading operation is successfully completed.
FileReader.onloadstart
A handler for the loadstart event. This event is triggered each time the reading is starting.
FileReader.onloadend
A handler for the loadend event. This event is triggered each time the reading operation is completed (either in success or failure).
FileReader.onprogress
A handler for the progress event. This event is triggered while reading a Blob content.

As FileReader inherits from EventTarget, all those events can also be listened for by using the addEventListener method.

Methods

FileReader.abort()
Aborts the read operation. Upon return, the readyState will be DONE.
FileReader.readAsArrayBuffer()
Starts reading the contents of the specified Blob, once finished, the result attribute contains an ArrayBuffer representing the file's data.
FileReader.readAsBinaryString()
Starts reading the contents of the specified Blob, once finished, the result attribute contains the raw binary data from the file as a string.
FileReader.readAsDataURL()
Starts reading the contents of the specified Blob, once finished, the result attribute contains a data: URL representing the file's data.
FileReader.readAsText()
Starts reading the contents of the specified Blob, once finished, the result attribute contains the contents of the file as a text string.

Specifications

Specification Status Comment
File API
The definition of 'FileReader' in that specification.
Working Draft Initial definition

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also