mozilla
Wyniki wyszukiwania

  variable

  Element <xsl:variable> deklaruje globalną lub lokalną zmienną w arkuszu i nadaje jej wartość. Ponieważ XSLT nie pozwala na działania pośrednie (ang. side-effects), wartość zmiennej po jej ustaleniu pozostanie ta sama, dopóki zmienna nie wyjdzie poza swój zasięg.

  Składnia

  <xsl:variable name=NAME select=WYRAZENIE >
  	SZABLON
  </xsl:variable> 

  Wymagane atrybuty

  name
  Nadaje zmiennej nazwę.

  Opcjonalne atrybuty

  select
  Określa wartość zmiennej poprzez wyrażenie XPath. Jeśli element zawiera szablon, atrybut jest ignorowany.

  Typ

  Element najwyższego poziomu lub instrukcja. Jeśli pojawia się jako element najwyższego poziomu, zmienna jest globalna w zasięgu i dostęp do niej może być osiągnięty poprzez cały dokument. Jeśli pojawia się wewnątrz szablonu, zmienna jest lokalna w zasięgu i jest dostępna tylko wewnątrz szablonu, w którym się pojawia.

  Definicja

  XSLT, sekcja 11.

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,