mozilla
Wyniki wyszukiwania

  template

  Element <xsl:template> definiuje szablon produkujący wyjście. Ten element musi posiadać ustawiony atrybut match lub atrybut name.

  Składnia

  <xsl:template
  	match=WZORZEC
  	name=NAZWA
  	mode=NAZWA
  	priority=LICZBA>
  	<xsl:param> [opcjonalnie]
  	SZABLON
  </xsl:template>

  Wymagane atrybuty

  Brak.

  Opcjonalne atrybuty

  match
  Określa wzór, który warunkuje elementy, dla których szablon ten powinien zostać użyty. Jest to wymagany atrybut, gdy nie został zdefiniowany atrybut name.
  name
  Określa dla szablonu nazwę, za pomocą której może on być wywołany przez element <xsl:call-template>.
  mode
  Określa dla szablonu konkretny tryb, który może być dobrany przez atrybut elementu <xsl:apply-templates>. Jest to użyteczne przy przetwarzaniu tej samej informacji na różne sposoby.
  priority
  Określa numeryczny priorytet dla tego szablonu. Może to być dowolna liczba różna od Infinity. Procesor używa tej liczby, gdy więcej niż jeden szablon dobiera ten sam węzeł.

  Typ

  Element najwyższego poziomu, musi być dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform>.

  Definicja

  XSLT, sekcja 5.3.

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Michal borek pl, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,