mozilla
Wyniki wyszukiwania

  strip-space

  Element <xsl:strip-space> definiuje elementy w dokumencie źródłowym, dla których białe znaki powinny zostać usunięte.

  Składnia

  <xsl:strip-space elements=LISTA-NAZW />

  Wymagane atrybuty

  elements
  Określa listę oddzielonych za pomocą spacji elementów w źródle, którego węzły tekstowe zawierające tylko białe znaki powinny zostać usunięte.

  Opcjonalne atrybuty

  Brak.

  Typ

  Element najwyższego poziomu, musi być dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform>.

  Definicja

  XSLT, sekcja 3.4

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,