MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Element <xsl:strip-space> definiuje elementy w dokumencie źródłowym, dla których białe znaki powinny zostać usunięte.

Składnia

<xsl:strip-space elements=LISTA-NAZW  />

Wymagane atrybuty

elements
Określa listę oddzielonych za pomocą spacji elementów w źródle, którego węzły tekstowe zawierające tylko białe znaki powinny zostać usunięte.

Opcjonalne atrybuty

Brak.

Typ

Element najwyższego poziomu, musi być dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform>.

Definicja

XSLT, sekcja 3.4

Gecko

Obsługuje.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Diablownik, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: Diablownik,