mozilla
Wyniki wyszukiwania

  preserve-space

  Element <xsl:preserve-space> definiuje elementy w dokumencie źródłowym, dla których białe znaki (whitespace) powinny zostać zachowane. Jeśli elementów jest więcej niż tylko jeden, oddziel ich nazwy używając jednego z białych znaków. Pozostawienie białych znaków jest ustawieniem domyślnym, dlatego ten element musi być użyty tylko jako przeciwdziałanie elementowi <xsl:strip-space>.

  Składnia

  <xsl:preserve-space elements=LISTA-NAZW />

  Wymagane atrybuty

  elements
  Określa elementy, dla których białe znaki mają zostać zachowane.

  Opcjonalne atrybuty

  Brak.

  Typ

  Element najwyższego poziomu, musi być dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform>.

  Definicja

  XSLT, sekcja 3.4

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,