mozilla
Wyniki wyszukiwania

  output

  Element <xsl:output> kontroluje charakterystyki dokumentu wyjściowego. Aby funkcjonować poprawnie w Netscapie, element musi być użyty z atrybutem method. Od wersji 7.0 method="text" działa prawidłowo.

  Składnia

  <xsl:output 
  	method="xml" | "html" | "text"
  	version=LANCUCH-ZNAKOW
  	encoding=LANCUCH-ZNAKOW
  	omit-xml-declaration="yes" | "no"
  	standalone="yes" | "no"
  	doctype-public=LANCUCH-ZNAKOW
  	doctype-system=LANCUCH-ZNAKOW
  	cdata-section-elements=LISTA-NAZW
  	indent="yes" | "no"
  	media-type=LANCUCH-ZNAKOW />

  Wymagane atrybuty

  Brak.

  Opcjonalne atrybuty

  method 
  Określa format wyjściowy.
  version 
  Określa wartość atrybutu wersji deklaracji XML lub HTML w dokumencie wyjściowym. Można go używać wyłącznie z method="html" lub method="xml".
  encoding
  Określa wartość atrybutu kodowania encoding w dokumencie wyjściowym.
  omit-xml-declaration
  Wskazuje czy dołączyć do wyjścia deklarację XML. Dozwolone wartości to "yes" lub "no".
  standalone (Niewspierane)
  Jeśli obecny wskazuje, że samodzielna deklaracja powinna pojawić się dokumencie wyjściowym; wskazuje również jej wartość. Dozwolone wartości to "yes" lub "no".
  doctype-public
  Określa wartość atrybutu PUBLIC deklaracji DOCTYPE w dokumencie wyjściowym.
  doctype-system 
  Określa wartość atrybutu SYSTEM deklaracji DOCTYPE w dokumencie wyjściowym.
  cdata-section-elements 
  Wypisuje elementy, których treść tekstowa powinna być zapisana jako sekcje CDATA. Elementy powinny być oddzielone za pomocą białych znaków.
  indent (Niewspierane)
  Określa czy wyjście powinno zostać wcięte, aby ukazać jego hierarchiczną strukturę.
  media-type (Nieobsługiwany) 
  Określa typ MIME dokumentu wyjściowego.

  Typ

  Element najwyższego poziomu, musi być dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform>.

  Definicja

  XSLT, sekcja 16.

  Gecko

  Częściowo obsługuje. Zobacz powyższe komentarze.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Bedi, Diablownik, Michal borek pl, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,