mozilla
Wyniki wyszukiwania

  key

  Element <xsl:key> deklaruje nazwę klucza, który możemy zastosować gdziekolwiek w arkuszu stylów z funkcją key( ).

  Składnia

  <xsl:key name=NAZWA match=WYRAZENIE use=WYRAZENIE /> 

  Wymagane atrybuty

  name
  Określa nazwę klucza. Musi być poprawną wartością QName.
  match
  Określa węzły, do których odnosi się klucz.
  use
  Określa wyrażenie XPath wykorzystywane do ustalenia wartości klucza dla każdego z węzłów.

  Opcjonalne atrybuty

  Brak.

  Typ

  Element najwyższego poziomu, musi być dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform>.

  Definicja

  XSLT, sekcja 12.2.

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Bedi, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,