mozilla
Wyniki wyszukiwania

  import

  Element <xsl:import> jest elementem najwyższego poziomu, który służy do importowania zawartości jednego arkusza do innego. Ogólnie mówiąc zawartość arkusza importowanego posiada niższą ważność od zawartości arkusza importującego. Zostało to ustanowione w odróżnieniu od <xsl:include>, gdzie zawartości dwóch arkuszów - włączanego i włączającego - mają tę samę ważność.

  Składnia

  <xsl:import href=URI />

  Wymagane atrybuty

  href
  Określa URI arkusza stylów do importu.

  Opcjonalne atrybuty

  Brak.

  Typ

  Element najwyższego poziomu, musi pojawić się przed jakimkolwiek dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform> w arkuszu importującym.

  Definicja

  XSLT, sekcja 2.6.2.

  Gecko

  Przeważnie obsługiwany, z kilkoma problemami ze zmiennymi i parametrami najwyższego poziomu, od wersji Mozilla 1.0.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,