mozilla
Wyniki wyszukiwania

  if

  Element <xsl:if> zawiera atrybut testowy i szablon. Jeżeli wyrażenie testowe zostanie ocenione jako prawdziwe, szablon jest przetwarzany. Element ten jest podobny do instrukcji if w innych językach, jednak aby uzyskać funkcjonalność instrukcji <tt>if-then-else</tt>, użyj elementu <xsl:choose> wraz z jego dziećmi: <xsl:when> i <xsl:otherwise>.

  Składnia

  <xsl:if test=WYRAZENIE>
  	SZABLON
  </xsl:if>

  Wymagane atrybuty

  test
  Zawiera wyrażenie XPath, które może być ocenione (poprzez zasady zdefiniowane poprzez boolean( ) jeśli konieczne) jako wartość logiczna Boolean. Jeśli wyrażenie jest prawdziwe, szablon jest przetwarzany; jeśli nie, nie jest podejmowana żadna czynność.

  Opcjonalne atrybuty

  Brak.

  Typ

  Instrukcja, pojawia się wewnątrz szablonu.

  Definicja

  XSL sekcja 9.1.

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,