mozilla
Wyniki wyszukiwania

  decimal-format

  Element <xsl:decimal-format> definiuje znaki i symbole, które mają być użyte podczas konwersji liczb na łańcuchy znakowe przez funkcję format-number( ).

  Składnia

  <xsl:decimal-format
  	name=NAZWA
  	decimal-separator=ZNAK
  	grouping-separator=ZNAK
  	infinity=ŁANCUCH-ZNAKOW
  	minus-sign=ZNAK
  	NaN=ŁANCUCH-ZNAKOW
  	percent=ZNAK
  	per-mille=ZNAK
  	zero-digit=ZNAK
  	digit=ZNAK
  	pattern-separator=ZNAK />

  Wymagane atrybuty

  Brak.

  Opcjonalne atrybuty

  name
  Określa nazwę formatu.
  decimal-separator
  Określa punktowy znak dziesiętny. Domyślną wartością jest (.).
  grouping-separator
  Określa separator tysięczny. Domyślną wartością jest (,).
  infinity
  Określa łańcuch znakowy używany do przedstawienia nieskończoności. Domyślną wartością jest łańcuch "Infinity".
  minus-sign
  Określa znak minusa. Domyślną wartością jest łącznik (-).
  NaN
  Określa łańcuch znaków, używany gdy wartość nie jest liczbą. Domyślnie jest to łańcuch "NaN".
  percent
  Określa znak procenta. Domyślną wartością jest (%).
  per-mille
  Określa znak promila. Domyślną wartością jest ().
  zero-digit
  Określa znak cyfry zero. Domyślną wartością jest (0).
  digit
  Określa znak, które we wzorze formatu reprezentuje cyfrę. Domyślną wartością jest (#).
  pattern-separator
  Określa znak rozdzielający dodatnie i ujemne podwzorce we wzorze formatu. Domyślną wartością jest średnik (;).

  Typ

  Element najwyższego poziomu, musi być dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform>.

  Definicja

  XSLT, sekcja 12.3.

  Gecko

  Obsługuje od wersji 1.0 (Mozilla 1.0, Netscape 7.0).

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,