mozilla
Wyniki wyszukiwania

  choose

  Element <xsl:choose> definiuje wybór spośród określonej liczby wyborów alternatywnych. Przypomina w działaniu wyrażenie switch znane z proceduralnych języków programowania.

  Składnia

  <xsl:choose>
  	<xsl:when test="[cokolwiek do sprawdzenia1]"></xsl:when>
  	<xsl:when test="[cokolwiek do sprawdzenia2]"></xsl:when>
     <xsl:otherwise></xsl:otherwise> [opcjonalnie]
  </xsl:choose>

  Wymagane atrybuty

  Brak.

  Opcjonalne atrybuty

  Brak.

  Typ

  Instrukcja. Pojawia się wraz z szablonem. Zawiera jeden lub więcej elementów <xsl:when> i opcjonalnie końcowy element <xsl:otherwise>.

  Definicja

  XSLT, sekcja 9.2.

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,