stylesheet

Element <xsl:stylesheet> (lub odpowiadający mu element <xsl:transform>) jest najbardziej zewnętrznym elementem arkusza.

Deklaracja przestrzeni nazw

Pseudoatrybut wymagany do identyfikacji dokumentu jako arkusza XSLT. Zazwyczaj jest to xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform".

Składnia

<xsl:stylesheet
	version=LICZBA
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
	id=NAZWA
	extension-element-prefixes=LISTA-NAZW
	exclude-result-prefixes=LISTA-NAZW>
		CALY ARKUSZ
</xsl:stylesheet>

Wymagane atrybuty

version
Określa wersję XSLT wymaganą przez ten arkusz.

Opcjonalne atrybuty

id (Obsługiwany od wersji 7.0 tylko wtedy, gdy jednoznacznie wywołany poprzez liniowe DTD.)
Określa id dla tego arkusza. Jest on używany najczęściej wtedy, gdy arkusz jest osadzony w innym dokumencie XML.
extension-element-prefixes (Nieobsługiwany.)
Określa listę oddzielonych spacjami prefiksów przestrzeni nazw dla elementów rozszerzenia wewnątrz tego dokumentu.
exclude-result-prefixes
Określa dowolną przestrzeń nazw użytą w tym dokumencie, która nie powinna zostać wysłana do dokumentu wyjściowego. Lista jest oddzielona za pomocą białych znaków.

Typ

Wymagany, najbardziej zewnętrzny element arkusza.

Definicja

XSLT, sekcja 2.2.

Gecko

Częściowo obsługuje. Zobacz powyższe komentarze.