call-template

Element <xsl:call-template> wywołuje szablon o podanej nazwie.

Składnia

<xsl:call-template name=NAZWA>
	<xsl:with-param> [opcjonalnie]
</xsl:call-template> 

Wymagany atrybut

name
Określa nazwę szablonu, który ma zostać wywołany.

Opcjonalne atrybuty

Brak.

Typ

Instrukcja, pojawia się wewnątrz szablonu.

Definicja

XSLT, sekcja 6.

Gecko

Obsługuje.