with-param

Element <xsl:with-param> ustala wartość parametru, który ma zostać przekazany do szablonu.

Składnia

<xsl:with-param name=NAZWA select=WYRAZENIE>
	SZABLON
</xsl:with-param>

Wymagane atrybuty

name
Nadaje nazwę parametrowi.

Opcjonalne atrybuty

select
Definiuje wartość parametru poprzez wyrażenie XPath. Jeśli element zawiera szablon, atrybut jest ignorowany.

Typ

Podinstrukcja, pojawia się zawsze wewnątrz elementu <xsl:apply-templates> lub <xsl:call-template>.

Definicja

XSLT 11.6

Gecko

Obsługuje.