param

Element <xsl:param> ustala parametr przez nazwę i (opcjonalnie) przez domyślną wartość dla tego parametru. Jeśli użyty jako element najwyższego poziomu, parametr jest globalny. Jeśli użyty wewnątrz elementu <xsl:template>, parametr jest lokalny dla tego szablonu. W takim przypadku musi być on pierwszym elementem-dzieckiem szablonu.

Składnia

<xsl:param name=NAZWA select=WYRAZENIE
	SZABLON
</xsl:param>

Wymagane atrybuty

name
Nazywa parametr. Musi być poprawną wartością QName.

Opcjonalne atrybuty

select
Używa wyrażenia XPath, aby dostarczyć domyślną wartość, gdy żadna nie została określona.

Typ

Instrukcja, może pojawić się jako element najwyższego poziomu lub wewnątrz szablonu.

Definicja

XSLT, sekcja 11.

Gecko

Obsługuje.