attribute-set

Element <xsl:attribute-set> tworzy nazwany zbiór atrybutów, który może być zastosowany jako całość do dokumentu wyjściowego w sposób podobny do stylów w CSS.

Składnia

<xsl:attribute-set name=NAZWA use-attribute-sets=LISTA-NAZW>
	<xsl:attribute>
</xsl:attribute-set>

Wymagane atrybuty

name
Określa nazwę zbioru atrybutów. Musi być poprawną wartością QName.

Opcjonalne atrybuty

use-attribute-sets
Buduje zbiór atrybutów z innego zbioru atrybutów. Nazwy tych zbiorów muszą być oddzielone za pomocą białych znaków (whitespace) i nie mogą bezpośrednio lub pośrednio osadzać się nawzajem.

Typ

Element najwyższego poziomu, musi być dzieckiem <xsl:stylesheet> lub <xsl:transform>.

Definicja

XSLT, sekcja 7.1.4.

Gecko

Obsługuje.