substring-before


Funkcja substring-before zwraca łańcuch znaków będący resztą podanego łańcucha znaków przed danym podciągiem.

Składnia

substring-before( stóg siana , igła )

Argumenty

stóg siana
Oceniany łańcuch znaków. Zostanie zwrócona część tego łańcucha.
igła
Szukany podciąg. Zostanie zwrócone wszystko przed pierwszym wystąpieniem igła w łańcuchu stóg siana.

Zwraca

Łańcuch znaków.

Przykłady

Przykład XPath Wyświetli
substring-before('aa-bb','-') aa
substring-before('aa-bb','a') (empty string)
substring-before('aa-bb','b') aa-
substring-before('aa-bb','q') (pusty łańcuch znaków)

Definicja

XPath 1.0 4.2

Gecko

Obsługuje.