string-length


Funkcja string-length zwraca liczbę równą liczbie znaków w danym łańcuchu znaków.

Składnia

string-length( [łańcuch] )

Argumenty

łańcuch (opcjonalny)
Oceniany łańcuch znaków. Jeśli pominięty, użyty zostanie łańcuch znaków taki sam jak wierzchołek kontekstu skonwertowany do łańcucha znaków.

Zwraca

Liczbę całkowitą równą liczbie znaków w ciągu.

Definicja

XPath 1.0 4.2

Gecko

Obsługuje.