namespace-uri


Funkcja namespace-uri zwraca łańcuch znaków reprezentujący URI przestrzeni nazw dla pierwszego wierzchołka danego zbioru wierzchołków.

Składnia

namespace-uri( [zbiór_wierzchołków] )

Argumenty

zbiór_wierzchołków (opcjonalny)
Zwrócony zostanie URI przestrzeni nazw pierwszego wierzchołka w tym zbiorze wierzchołków. Jeśli argument ten zostanie pominięty, użyty zostanie aktualny wierzchołek kontekstu.

Zwraca

Ciąg reprezentujący URI przestrzeni nazw, w której dany wierzchołek kontekstu się znajduje.

Uwagi

  • Jeśli podany wierzchołek nie posiada przestrzeni nazw, zwrócony łańcuch znaków będzie zawsze pusty.
  • Dla wierzchołków innych niż wierzchołki elementu i atrybutu, zwrócony łańcuch znaków będzie zawsze pusty.

Definicja

XPath 1.0 4.1

Gecko

Obsługuje.