id


Funkcja id znajduje wierzchołki, które odpowiadają podanym identyfikatorom i zwraca zbiór wierzchołków zawierający zidentyfikowane wierzchołki.

Składnia

id( wyrażenie )

Argumenty

wyrażenie
Jeśli wyrażenie jest zbiorem wierzchołków, to wartość łańcucha znaków każdego wierzchołka w zbiorze wierzchołków jest traktowana jako odrębny identyfikator. Zwrócony zbiór wierzchołków to wierzchołki odpowiadające tym identyfikatorom.
Jeśli wyrażenie jest łańcuchem znaków lub czymkolwiek innym niż zbiór wierzchołków, to wyrażenie jest traktowane jako lista identyfikatorów oddzielonych za pomocą spacji. Zwrócony zbiór wierzchołków to wierzchołki odpowiadające tym identyfikatorom.

Zwraca

Zbiór wierzchołków zawierajacy wierzchołek lub wierzchołki zidentyfikowane za pomocą podanego identyfikatora lub identyfikatorów.

Uwagi

  • DTD dokumentu XML określa jakim atrybutem jest ID. Zobacz XPath 1.0 5.2.1

Definicja

XPath 1.0 4.1

Gecko

Częściowo obsługuje.