format-number


Funkcja format-number ocenia liczbę i zwraca łańcuch znaków reprezentujący liczbę w podanym formacie.

Składnia

format-number( liczba , wzorzec [, format_dziesiętny] )

Argumenty

liczba
Liczba do sformatowania
wzorzec
Łańcuch znaków w formacie klasy DecimalFormat JDK 1.1 (Dokumentacja JDK 1.1 nie jest dostępna. Dostępne są informacje dotyczące Java SE 6 DecimalFormat.).
format_dziesiętny (opcjonalnie)
Nazwa elementu xsl:decimal-format definiująca format liczby, który ma zostać użyty. Jeśli argument zostanie pominięty, użyty zostanie format dziesiętny.

Zwraca

Łańcuch znaków reprezentujący liczbę w nowym formacie.

Uwagi

Ta funkcja jest specyficznym dla XSLT dodatkiem do XPath. Nie jest częścią głównej biblioteki funkcji XPath.

Definicja

XSLT 1.0 12.3

Gecko

Obsługuje.