Bezpieczeństwo aplikacji WWW

Zapewnienie bezpieczeństwa Twojej strony lub aplikacji WWW jest niezwykle istotne. Nawet proste błędy w kodzie mogą skutkować wyciekiem prywatnych danych i ich kradzieżą przez nieodpowiednie osoby. Wymienione tutaj artykuły dot. bezpieczeństwa aplikacji WWW dostarczą Ci informacji, które mogą okazać się pomocne w zabezpieczeniu Twojej strony i jej kodu przez atakami i kradzieżą danych.

Certificate Transparency

Certyfikat Przejrzystości (Certificate Transparency)

Integralność podzasobów (Subresource Integrity)

Subresource Integrity (SRI), w wolnym tłumaczeniu "integralność podzasobów", to funkcja bezpieczeństwa umożliwiająca przeglądarkom weryfikowanie, czy zasoby, które przechwytują (np. z CDN) docierają do nich bez nieporządanych zmian. Działanie takie jest możliwe dzięki używaniu hasha kryptograficznego, z którym przechwycony zasób musi być zgodny.

Reguła tego samego pochodzenia (Same-origin policy)

Same-origin policy (reguła tego samego pochodzenia) to istotny mechanizm bezpieczeństwa, który określa sposób, w jaki dokument lub skrypt jednego pochodzenia (origin) może komunikować się z zasobem innego pochodzenia.

Zobacz również