stylesheet.media

Podsumowanie

Obiekt media określa zamierzony nośnik docelowy dla stylu informacji.

Składnia

medium = stylesheet.media
stylesheet.media =medium

Parametry

  • medium jest łańcuchem znaków opisującym pojedynczy nośnik lub listę nośników oddzielonych przecinkiem.

Przykład

<link rel="StyleSheet" href="document.css" type="text/css" media="screen" />

Uwagi

Domyślną wartością dla media jest "screen".

Specyfikacja

DOM Level 2 Styles - STYLESHEET