stylesheet.href

Podsumowanie

Zwraca położenie zewnetrznego arkusza stylów.

Składnia

uri = stylesheet.href

Parametry

 • uri jest łańcuchem zawierającym URI arkusza stylów.

Przykład

 // W lokalnej maszynie:
 <html>
 <head>
  <link rel="StyleSheet" href="example.css" type="text/css" />
  <script>
  function sref() {
   alert(document.styleSheets[0].href);
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div class="thunder">Thunder</div>
  <button onclick="sref()">ss</button>
 </body>
 </html>
// Zwraca "file:////C:/Windows/Desktop/example.css

Notatki

Jeżeli arkusz stylów jest zewnętrznym arkuszem stylów, wartością tego atrybutu jest jego lokalizacja. Dla wewnętrznego arkusza stylów, wartość tego atrybutu wynosi null.

Specyfikacja

href